Privacy


 
 
In het kader van de AVG/GDPR privacywetgeving moeten ondernemers duidelijk maken hoe zij met persoonsgegevens omgaan. Hier lees je hoe.
 • Door het bestellen van een product, het aanvragen van informatie, het aanmelden voor een programma of het inschrijven voor een van de mailinglijsten van Nulah, verklaar je je akkoord met het opnemen van jouw persoonsgegevens in de administratie van Nulah. 
 • Persoonsgegevens worden nooit gebruikt voor andere doeleinden dan voor de eigen administratie en eventueel voor het fysiek verzenden van producten of bijlagen bij diensten en het mailen van informatie of aanbiedingen. 
 • Persoonsgegevens worden nooit ter beschikking gesteld aan derden, tenzij dat voortvloeit uit de wet of contractuele verplichtingen. 

Nulah gaat altijd zorgvuldig om met de door u verstrekte persoonsgegevens. Deze gegevens worden door Nulah gebruikt om diensten en producten zo goed mogelijk te kunnen leveren. Denk hierbij aan het voeren van de klantadministratie, de opbouw en beheer van een bestand van klanten en ge├»nteresseerden, het versturen van nieuwsbrieven, het onderhouden van mail- en belcontact met (potentiele) klanten, het versturen van promotionele berichten en advertenties via mail of sociale media. 

Als je gegevens achterlaat via de website, word je toegevoegd aan de mailinglijst in mailchimp. De enige gegevens die hierbij worden vastgelegd zijn:
 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 
Als je je ingeschreven hebt voor een programma of een bestelling heb geplaatst, heeft Nulah (een deel van) de volgende gegevens in bezit (deze komen niet voor op de mailinglijst):
 • Voorletters en volledige naam
 • Telefoonnummer
 • Straat en huisnummer
 • Postcode en woonplaats
 • Mailadres
 • Geboortedatum
 • Bankrekeningnummer

 
Nulah heeft alleen de gegevens die jij verstrekt hebt, deze zijn alleen inzichtelijk voor eigenaar Ellen de Ruijter en haar medewerkers. Vanzelfsprekend worden deze gegevens niet anders gebruikt dan om met jou in contact te treden en de bestelling/koop af te ronden.  

Wil je geen nieuws of informatie meer van mij ontvangen, dan kun je je laten verwijderen uit mijn mailinglijst via de link onderaan iedere mailing die je van mij ontvangt.

Verwijder jij je gegevens niet, dan ga ik ervan uit dat je mailings van mij wilt blijven ontvangen.
 
Bewaartermijn
Persoonsgegevens worden opgeslagen in onze verkoopadministratie/ clientendossier. Gegevens worden niet langer bewaard dan de wettelijke bewaartermijn. 
 
Recht op inzage, rectificatie of verwijderen van persoonsgegevens
U heeft het recht om de gegevens waarover Nulah beschikt, in te zien, en bij eventuele onjuistheden te laten wijzigen, of zelfs helemaal te laten verwijderen. Dit kunt u doen via een mail aan info@nulah.nl