Algemene voorwaarden


 
 
Wanneer je deelneemt aan een programma of een bestelling plaatst op www.nulah.nl, verklaar je je akkoord met deze algemene voorwaarden. 
 
Verkoper:

Nulah
Eigenaar: Ellen de Ruijter
Houweg 2
3921DB Elst
0614462390
info@nulah.nl
www.nulah.nl
IBAN: NL30KNAB0403073650
KvK nummer 55839045 
BTW nummer NL001883709B61


Aanbod
Bij Nulah kan je deelnemen aan programma’s ter bevordering van rouwverwerking. Ook zijn er met regelmaat producten te bestellen om jezelf of anderen verder te helpen in het rouwproces. 
 
Prijzen
Prijzen staan duidelijk aangegeven op de site, en zijn voor particulieren altijd inclusief btw. Ellen de Ruijter (eigenaar Nulah) heeft het recht om prijzen op de website aan te passen zonder vermelding aan klanten en/of bezoekers. Ellen de Ruijter kan niet gehouden worden aan foutieve prijsvermeldingen die het gevolg zijn van type-, druk- of invoerfout. 
 
Betaling
Na aanmelding aan het programma krijg je een factuur toegestuurd. Zodra je (de eerste termijn) hebt betaald, is de aanmelding definitief. 
Betaling van het programma geschied vooraf. Betaal je in zes termijnen dan wordt de eerste betaling verwacht uiterlijk op de eerste dag van de maand waarop het programma start, met een herhaling van zes keer op (of vóór) de eerste van de maand. 

Deelname en restitutie
Wanneer je je hebt aangemeld voor een programma is je deelname pas definitief zodra je betaling is ontvangen op de rekening van Ellen de Ruijter.

Mocht je een gedeelte van het programma niet kunnen bijwonen, dan kan dit niet ingehaald worden, tenzij anders is afgesproken met Ellen de Ruijter.

Annulering is mogelijk tot drie maanden voor de start van het programma. Daarna is het volledige bedrag verschuldigd. 

Betalingen worden onder geen enkele voorwaarde gerestitueerd. Ook wanneer je gedurende de looptijd van jouw deelname besluit te stoppen, is dit volledig voor jouw verantwoordelijkheid. Er vindt onder geen enkele voorwaarde restitutie of betaling van resterende bedragen voor deelname plaats., tenzij anders met Ellen de Ruijter is afgesproken.
 
Begeleiding 
Ellen de Ruijter en/of haar medewerkers zullen de rouwgroepen begeleiden. Bij ziekte wordt een geschikte vervanger geregeld. Lukt dat niet, dan wordt een nieuwe datum voor het programma(onderdeel) gekozen. 
 
Aansprakelijkheid
De medewerkers van Nulah werken naar beste vermogen. Dit houdt evenwel niet in, dat er garanties kunnen worden gegeven voor het bereiken van het beoogde resultaat.

Aansprakelijkheid voor bedrijfs- en/of gevolgschade, waaronder begrepen gederfde inkomsten en winsten, of indirecte schade, is altijd uitgesloten.

Ellen de Ruijter is nooit aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, direct of indirect, die na levering, door welke oorzaak dan ook, ontstaan is aan de klant, het bedrijf van de klant, zaken van de klant, gezinsleden van de klant, zaken van gezinsleden van de klant, derden of zaken van derden.

Geschillen
Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Nulah partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Ellen de Ruijter en de klant zullen pas een beroep op de rechter doen, nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen om een eventueel geschil in onderling overleg te beslechten.

Contact
Indien je naar aanleiding van deze algemene voorwaarden vragen hebt, kun je contact opnemen via mail. 
 
Nulah © – 2020 – Alle rechten voorbehouden. Alle teksten, foto’s en andere uitingen op de website, in producten en diensten, zijn auteursrechtelijk beschermd. Het is niet toegestaan teksten, artikelen, foto’s en design op welke manier en in welke vorm dan ook te reproduceren, tenzij na nadrukkelijke toestemming van Ellen de Ruijter.