Gecondoleerd

Je bent een dierbaar persoon in je leven verloren. Misschien gebeurde het plotsklaps of had je te maken met een langdurend ziekbed. Misschien gaat het om een familielid of een zeer goede vriend(in). Misschien is het kort geleden gebeurd, of al jaren terug. Hoe dan ook: De dood is jouw leven ingeslopen, en het zet alles op z’n kop. Plots zijn dingen die altijd belangrijk waren, dat nu niet meer. Plots heb je te maken met heel veel gevoelens van verdriet, gemis, schuld of boosheid. En plots zit je met vragen over wat nou eigenlijk belangrijk is in het leven, welke richting je leven nu op gaat. Vragen over wat de dood is, en misschien ook wel wat er ná de dood is en of je je dierbare ooit nog terugziet ‘aan de andere kant’.

I miss the future I was supposed to have with you.

bron onbekend

Rouwen

De dood heeft in het dagelijks leven vaak maar een heel klein plekje, tot het moment dat je er onvermijdelijk vol mee te maken krijgt. En dan? In het begin ben je misschien verdoofd, krijg je steun en begrip, en probeer je jouw manier te vinden om te rouwen. Na verloop van tijd merk je dat het leven voor anderen gewoon doorgaat. Dat er minder aandacht voor je is, minder begrip misschien zelfs. Dat je anderen niet wil belasten met je verhaal. Dat je maar simpelweg knikt als anderen je vertellen hoe sterk je bent. Terwijl vaak het echte rouwen nu pas begint. En dan merk je misschien dat je uit balans bent, je niet weet hoe te rouwen, en ook niet weet hoe je je leven weer zin, en richting kunt geven.

Herken je dat je...

 • het gevoel hebt te verdrinken in je emoties 
 • niet weet hoe je de dagen door moet komen
 • anderen niet lastig wil vallen met jouw situatie
 • niet meer weet of het ooit nog leuk wordt
 • allerlei vage lichamelijke klachten hebt
 • niet weet welke richting je op wil met je eigen leven
 • geen duidelijk doel of missie hebt in je leven
 • op zoek bent naar meer contact met jezelf, een diepere verbinding met jezelf zoekt

Het leven maakbaar?

Rouwen is heel persoonlijk, ieder doet het op z’n eigen wijze. En hoe jij rouwt hangt heel erg af van hoe je hebt geleerd om te gaan met moeilijke dingen in het leven. Wat heb jij in je opvoeding en verdere leven geleerd over emoties, teleurstellingen en moeilijke dingen. Was er aandacht voor, of heerste er een sfeer van ‘altijd gewoon doorgaan’. In het algemeen kunnen we zeggen dat we in een wereld leven waarvan we denken dat hij maakbaar is. Succes, groeimogelijkheden en geluk staan voorop. We willen zo min mogelijk moeilijke, pijnlijke of verdrietige dingen meemaken. En als die wel gebeuren, dan leren velen van ons om er zo min mogelijk bij stil staan, te negeren misschien zelfs. Hetzelfde geldt als het gaat om de dood. We staan er maar weinig bij stil, terwijl juist de dood onvermijdelijk is, het is het enige zekere in het leven. Maar wie van ons is zich daar echt in de diepte bewust van, tot het moment dat de dood je leven binnensluipt?

Wat je in je hart bewaart, raak je nooit meer kwijt.

bron onbekend

Je leven weer oppakken...

Een tijdje na het overlijden van je dierbare zal je steeds vaker adviezen krijgen die gaan over loslaten, accepteren of verder gaan. Mensen gaan verder met hun leven en jij denkt waarschijnlijk; Maar hoe dan? Hoe doe je zoiets?

Los van die hoe-vraag... sta er eens bij stil dat er een moment komt waarop je je leven weer verder oppakt. Stel je eens voor dat je weer zin hebt in de dag, in het leven. Dat je weer richting hebt, dat je lijf weer als vanouds voelt en de emoties en gedachten zijn gaan liggen. Dat je weer energie hebt om nieuwe dingen aan te pakken. En dat natuurlijk allemaal met jouw dierbare in je hart. Stel je voor dat je voelt dat de dood van jouw dierbare een nieuwe dimensie aan je leven geeft, meer diepgang, meer contact met jezelf en jouw doel hier in de wereld. Dat je voelt dat de tijd die jullie samen hadden, net als het afscheid, jou dichterbij jezelf brengt.

Hoe je dat doet? Daar willen wij je graag in bijstaan. Wie wij zijn…?

Over Ellen....

Verbinding en verdieping in combinatie met compassie en lichtheid, dat zocht ik in mijn werk- en privéleven. Na een korte carrière in het beleidswerk en een uitstapje als docent, vond ik dit pas toen ik een opleiding ging doen tot therapeut. Het ondernemerschap past me; mijn eigen praktijk kwam goed van de grond. Van een hele brede focus ben ik langzaam verschoven naar focus op trauma en rouw. Uiteindelijk kwam daar dit programma uitrollen, waar ik ontzettend enthousiast over ben.

..... En Corrie

Ik werk met liefde en passie ruim 20 jaar in de ambulante begeleiding. Vanwege honger naar uitdagingen en verdieping heb ik enkele jaren geleden de opleiding tot psychodynamisch therapeut gevolgd. Zingeving: Stukje meelopen naast mensen in moeilijke tijden, zodat ze weer op eigen kracht en met meer wijsheid de draad van het leven verder kunnen oppakken. Betrokkenheid, warme aandacht  en ook  humor zijn hierbij belangrijke ingrediënten.

Could the end be a start?

Kensington Uncharged

Rouwen èn de verbinding met jezelf versterken

Dat is wat je krijgt als je je aanmeldt voor het rouwprogramma. Dit is dè manier om te rouwen èn om in jezelf te zoeken naar wat voor jou de zin van het leven is. In een half jaar vind je de antwoorden binnen jezelf over hoe je rouwt, en zal je stappen zetten om weer dichter bij jezelf komen. We focussen op het verwerken van emoties, het contact met jezelf en op zingeving.

Onze overtuiging


Wij geloven dat alle antwoorden in onszelf te vinden zijn. Door ruimte en aandacht te geven aan de processen die bij jezelf spelen, komen de antwoorden vanzelf naar boven. Het programma dat wij hebben ontwikkeld geeft maximale mogelijkheid om in jezelf te keren en te voelen welke stappen passen bij jou op dit moment in je rouwproces. 

De pijlers van het programma

1. Emoties doorwerken
De dood van een dierbare leidt vaak tot veel verschillende emoties. Van verdriet en gemis, tot schuldgevoel, boosheid en machteloosheid. Emoties en gedachten uiten zich vaak ook in vage lichamelijke klachten. In het programma hebben we veel ruimte om uit te zoeken welke emoties, gedachten en lichamelijke klachten er allemaal zijn, en ze volledig aandacht te geven. Het op de juiste wijze aandacht geven aan emoties leidt ertoe dat de heftigheid en lichamelijke klachten verminderen.
 
2. Contact met jezelf, intuïtie en spiritualiteit
Je leert hoe je je kunt verbinden met jezelf, met je lijf, met je ziel, het universum, God of welke naam je er ook aan wilt verbinden. Je leert te voelen wat goed voor je is, wat jij nodig hebt in je rouwverwerking, en in je leven. Je leert te vertrouwen op dat onderbuikgevoel. En je leert op dit niveau ook dat de band tussen jou en je dierbare altijd blijft bestaan, ook als jij richting die nieuwe toekomst gaat. Dit zal je tot in het diepste van jezelf voelen. Dat maakt dat je langzaam voelt dat het mogelijk is om de hang naar het ‘voorbije’ los te laten en tegelijkertijd je dierbare kunt blijven vasthouden in je hart.
3. Zingeving/ nieuwe horizon
Zingeving is iets dat je pas vindt als je het contact met jezelf hebt, als je op een dieper niveau komt. Pas dan voel je wat jouw doel, jouw missie in het leven is. Ook de ontmoeting met jouw dierbare, het pad dat jullie samen hebben bewandeld en het afscheid kunnen jou richting geven om je missie te vinden en na te streven. We gaan kijken hoe de dood van jouw geliefde ook betekenis kan geven. We onderzoeken wat voor de rest van jouw leven belangrijk is, op welke manier jij je leven wil leven, en welke kernwaarden daarin belangrijk zijn.

Programma-onderdelen

Opdrachten 
Opdrachten of oefeningen om je bewust te worden van patronen, om inzicht te creëren, emoties door te werken en gedachten te veranderen vormen een groot deel van het programma. Ook leer je via deze oefeningen je lichamelijke reacties beter herkennen en je lijf te ontladen.

Visualisaties
Visualiseren is een krachtige manier om in contact te komen met jezelf, met je onderbewuste. Via geleide visualisaties kan je in jezelf keren en jezelf leren kennen op een diep niveau. Daarmee kan je op een dieper niveau je emoties herkennen, doorvoelen en eventueel los te laten. Visualisaties zullen op veel momenten en manieren terugkomen in het programma.

Rituelen en symbolen
Rituelen of het zoeken van symbolen voor bepaalde fasen van je rouwproces kunnen erg helend werken. Zeker ook als het gaat om dankbaarheid, loslaten of acceptatie. Rituelen voor verschillende doelen zijn verweven in het programma. Bijvoorbeeld het zoeken van symbolen in de natuur, het verbranden van een brief over je verlies etc. Deze rituelen werken heel sterk en geven diepere betekenis aan het rouwen.

Natuur 
De kracht van de natuur is erg groot. Aanwezig zijn in de natuur houdt ons geaard, geeft inspiratie, rust en ruimte om te voelen en te denken. Op die momenten ben je letterlijk onderdeel van de cyclus van het leven. Dit is ook de reden dat een deel van de opdrachten in het bos of uiterwaarden wordt gedaan. 


 

Rouw is als een vingerafdruk: voor iedereen herkenbaar,
maar nooit helemaal hetzelfde.

bron onbekend

De kracht van de groep

We werken in kleine groepen van maximaal 8 personen. Daar kiezen we voor omdat werken in een groep vele voordelen heeft. De kracht van de groep is groot. Veel groter dan wanneer je een proces alleen doorloopt. Als je in een groep bezig bent met je eigen proces, zal je dieper in jezelf kunnen keren en aan je verwerking werken. De groep bestaat volledig uit mensen die iemand zijn verloren, iedereen heeft dus te maken met rouw en zijn of haar individuele proces. Allereerst is het simpelweg delen van jouw verlies en jouw emoties, erg belangrijk voor je proces. Elke keer als je het vanuit je gevoel vertelt, verwerk je een stukje van het verlies. Ook is onderlinge herkenning belangrijk en jullie kunnen elkaar steunen tijdens de groepsdagen en tussentijds. Daarnaast is de kracht van rituelen en visualisatie enorm veel groter als dit in een veilige groep gebeurd. De energie van de groep is dan zo groot, dat het allemaal diepgaander doorwerkt. Wij zorgen voor een fijne en vertrouwde omgeving waarin iedereen zich goed voelt om zichzelf te zijn. We geven alle deelnemers de tijd om elkaar te leren kennen, zowel tijdens opdrachten als bijvoorbeeld bij de lunch. We hopen daarmee ook aan de basis te staan van veel nieuwe vriendschappen, mensen die elkaar ontmoeten en na ons programma nog een goede steun of vriend voor elkaar kunnen zijn. 

Misschien voel je weerstand om dit in een groep op te pakken. Misschien vrees je dat je dan alle emoties van iedereen gaat opstapelen. De ervaring is dat juist als het gaat om rouwverwerking, een groep bijzonder helend kan werken.

Wat anderen hierover zeggen....

"Het heeft mij ontzettend goed geholpen en ik weet zeker dat dat ook komt door het vertrouwen dat Ellen me heeft gegeven!"
— John*
"Soms maakte ik zelf een blokkade maar Corrie had geduld en hielp me door de blokkades heen."
— Esther*
“Ik durfde niet altijd echt te voelen, maar weet nu hoe enorm het me heeft geholpen.”
— Anja*

Dit krijg je allemaal!

Zes diepgaande groepsdagen
Elke maand is er een groepsdag waarin we met elkaar werken aan het rouwproces. De groep wordt begeleid door twee therapeuten (Ellen en Corrie), waardoor iedereen veel individuele aandacht krijgt gedurende de dag. Beide therapeuten zijn breed opgeleid en hebben veel ervaring.
De dagen gaan over emoties verwerken, contact met jezelf, over loslaten, acceptatie, dankbaarheid, en ook over hoe je de nieuwe toekomst voor je ziet. Deze groepsdagen zijn ook bedoeld om nieuwe waardevolle contacten op te doen, en misschien zelfs vriendschappen op te bouwen met mensen die jou zelfs zonder woorden begrijpen. Tussen de groepsdagen door zal jouw rouwproces uiteraard doorgaan. Voorafgaand aan deze groepsdagen krijg je namelijk voorbereidingsopdrachten, en na afloop reflectieopdrachten. De groepsdagen vinden plaats in Elst (Utr.), de lunch en versnaperingen worden verzorgd.

(Optioneel) Drie individuele sessies 
Tijdens deze sessies gaan we extra diep in op jouw persoonlijke situatie. Wat we doen hangt af van jouw situatie, er is heel veel mogelijk. Bijvoorbeeld: Had je een gecompliceerde relatie met de overledene, dan kunnen we aan de slag gaan met opstellingen. Heb je last van flashbacks of nachtmerries dan zouden we EMDR kunnen inzetten. Zit je denkpatroon in de weg dan kunnen we daar veranderingen realiseren. Deze sessies vinden plaats in Elst (Utr.) of via een online videosessie, als daar jouw voorkeur ligt. Door onze brede therapeutische achtergrond kunnen we vele verschillende werkvormen inzetten om jou in de individuele sessies verder te brengen.  

Twaalf thuisopdrachten
We moedigen je aan ook thuis met ons programma door te gaan. Daarom krijg je regelmatig opdrachten thuisgestuurd die je zelfstandig doet, bijvoorbeeld een reflectieopdracht over een groepsdag. Of juist een voorbereidingsopdracht voor de volgende dag. Zo blijft jouw rouwproces tussen de groepsdagen door ook doorgaan. 

Dit levert het je op

 • Je voelt dat emoties er mogen zijn
 • Je hebt een gezonde manier gevonden waarop je mag rouwen
 • Je hebt meer energie om nieuwe dingen aan te pakken
 • Je hebt een nieuw doel in je leven 
 • Je kunt je weg weer met vertrouwen vervolgen. 
 • Je voelt dat je verder màg leven
 • Je hebt makkelijker contact met de mensen om je heen
 • Je voelt dat je bij jezelf kunt blijven in je rouwproces

Zelfs de donkerste nacht gaat voorbij en de zon zal zal weer schijnen.

bron onbekend

Is dit wat voor jou?

Dit programma is bedoeld voor iedereen die na het verlies van een dierbaar persoon grote levensvragen gaat stellen. Het maakt niet uit of dat kort geleden is gebeurd of al decennia terug. Ook leeftijd maakt voor dit programma niet uit, of jouw dierbare hoogbejaard of misschien zelfs nog ongeboren was, jij gaat nu door een proces van rouw. Tenslotte maakt het niet uit welke relatie jij had met de overledene. Misschien waren jullie getrouwd, of was het een gezinslid of een dierbare vriend. Dus ongeacht wie jij bent verloren en wanneer dat was… jij bent welkom!
Wel adviseren we dit programma niet in de eerste maanden na het verlies te doen, daar het verlies dan nog te rauw is.

 

Kosten 

Standaardprogramma:  
 • zes groepsdagen
 • 12 thuismodules

 € 125,- per maand.
Of €750 totaal.
Uitgebreid programma:
 • zes groepsdagen,
 • 12 thuismodules
 • drie individuele sessies
€ 165,- per maand. 
Of € 990,- ineens. 
Prijzen zijn allemaal inclusief btw.
Inbegrepen zijn alle benodigdheden voor de groepsdagen.
Inbegrepen zijn ook alle drankjes (koffie, thee, sap) en eten (lunch en andere versnaperingen). 

Wat kost het je als je het alleen blijft doen?

Rouwen duurt een leven lang

Wat voelen wij ons vereerd als we je een stuk van jouw rouwproces bij mogen staan. Als we je handvatten kunnen geven om stappen te zetten in je verwerking. We behandelen thema’s als emoties doorvoelen, acceptatie, dankbaarheid voor het kruisen van jullie paden, loslaten etc. Het helpt allemaal bij jouw rouwverwerking. Maar dit programma lost jouw rouw niet op, want: rouwen duurt een leven lang. Met vlagen zul je af en toe het verdriet en gemis blijven voelen. Dit programma helpt je stappen te zetten om je nieuwe leven en nieuwe toekomst weer te kunnen omarmen, en om de verbinding met je dierbare voor altijd in je hart te kunnen voelen. 

Contact

Ben je benieuwd of heb je vragen? We nemen graag de tijd voor je! We reageren binnen 2 (werk)dagen op mails. Eventueel gemiste oproepen zullen we altijd binnen twee (werk)dagen terugbellen. 
Wil je liever dat wij contact met jou opnemen? Laat ons dat dan weten


 

KvK nummer 55839045 
BTW nummer NL001883709B61

© 2020 Ellen de Ruijter


Privacyverklaring en algemene voorwaarden
Onze locatie
Houweg 2
3921DB Elst (Utr.)

Contactinformatie
06 42432092
info@ellenderuijter.nl
Volg ons